Ställen Crosse gärna besöker!

  • Retroguiden - För att bra spel aldrig blir gamla – om retrospel med Thomas Helsing
  • Mattias Wallin
  • XKCD - A webcomic of romance,
sarcasm, math, and language
  • Biz4You